Witamy na naszej stronie internetowej

 

  Zapraszamy na kursy nauki jazdy kategorii B oraz jazdy doszkalające.
 

Oferujemy skuteczną naukę jazdy pod okiem fachowych, doświadczonych i cierpliwych instruktorów. Na potrzeby kursantów udostępniamy w pełni wyposażoną salę wykładową, pomoce edukacyjne oraz doskonale przygotowane samochody Renault Clio oraz Hyundai I20. Umożliwiamy elastyczny wybór godzin zajęć oraz dogodne formy płatności za kursy. Uczymy rozważnej i bezpiecznej jazdy. 

Kategoria B - uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t oraz pojazdem z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t. Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym bez przyczep.

►Kurs na tę kategorię można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 18 lat.

►W naszym ośrodku nie ma obowiązku ukończenia kursu w określonym czasie, jeżeli przerwiesz kurs - możesz go dokończyć nawet po długiej przerwie.


Od 19.01.2013 obowiązują nowe zasady zapisywania się na kurs.

W związku z wprowadzeniem w życie nowej ustawy o kierujących pojazdami informujemy, że od dnia    19 stycznia 2013 roku w Ośrodkach Szkolenia Kierowców uległy zmianie zasady zapisów na kurs prawa jazdy kat. B. Osoba, która chce przystąpić do kursu na szkolenie podstawowe powinna wykonać czynności opisane poniżej, bez których nie jest już możliwe zapisanie się na kurs prawa jazdy w żadnym OSK na terenie całego kraju. W pierwszej kolejności należy:

  • posiadać ważny dowód tożsamości, tylko: dowód osobisty, paszport lub w przypadku osoby niepełnoletniej tymczasowy dowód osobisty (legitymacja szkolna nie będzie honorowana)
  • wykonać badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem przez lekarza uprawnionego do badań kierowców oraz otrzymać dokument orzeczenia lekarskiego
  • wykonać jedną wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem
  • zgoda rodziców w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia
  • zgłosić się do  Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łobzie
  • złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy wg nowego wzoru dostępny w Wydziale Komunikacji
  • uzyskać indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zapisania się na termin egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
  • z odebranym profilem zgłosić się do Ośrodka Szkolenia Kierowców na kurs prawa jazdy.     

Dla mieszkańców pozostałych miast i powiatów (nie zameldowanych  na terenie Powiatu Łobeskiego) właściwym organem wydającym Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) są odpowiednie wg miejsca zameldowania wydziały komunikacji urzędów miast lub starostwa powiatowe.

Podczas Kursu Zapewniamy Państwu:

- zajęcia teoretyczne -30 godzin lekcyjnych

- zajęcia praktyczne - 30 godzin zegarowych

-książki i testy do nauki

- jazdę w bezstresowej i miłej atmosferze

- dojazd na egzamin

- dojazd do miejsca zamieszkania kursanta

- nowy utwardzony  plac manewrowy

 

 

Egzaminy:

alt