W naszej ofercie znajdą Państwo również  szkolenia

przeznaczone dla osób pragnących podnieść swoje umiejętności

prowadzenia pojazdu, będących w trakcie oczekiwania na egzamin

państwowy na prawo jazdy, bądź po nie zdaniu egzaminu.